Církev, kde se cítíš doma | HOME, Ostrava Poruba, Mongolská 1529

Církev, kde se cítíš doma

Církev, kde se cítíš doma

Vítejte v HOME

Naše setkání

nedělní setkání (bohoslužba v moderním stylu) – od 16:00 do 17:30

zážitkové akce (opékání, sport, výlety, lasergame, stolní hry, přednášky a talkshow)
– aktuální info v kalendáři

víkendová chata na horách – co 3 měsíce

modlitební setkání – aktuální info v kalendáři

Jsem tu poprvé

Můžu přijít, i když nejsem věřící?

Samozřejmě! Budeme velmi rádi, když k nám zavítáte! Naše dveře jsou otevřené a přejeme si, aby každý zde mohl pocítit atmosféru bezpečí – bez ohledu na barvu pleti, věk, dosavadní životní styl, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání.

Kde probíhá nedělní bohoslužba?

V naší místnosti HOME v objektu Koruna Pub (v Porubě).

Podrobnou adresu naleznete úplně dole nalevo, včetně navigace přes GoogleMaps.

Jak vlastně probíhá nedělní bohoslužba?

První půlhodinu na začátku (od 16:00) je připravené občerstvení, možnost dát si čaj nebo kávu, a čas si popovídat. Pak zpravidla následují 2 písně, inspirativní zamyšlení z Bible (na aktuální téma s důrazem na praktickou aplikaci) a krátká modlitba. Potom je ještě možnost být spolu a popovídat si – pokud budete mít chuť ještě chvilku zůstat. Celkově končíme v 18:00.

Požadujete nějaký styl oblečení?

Ne, to necháváme na každém individuálně. Celkově našeho bohoslužba je spíše neformální.

Bude se ode mě něco očekávat? Jestli jo, co?

Nic, pokud Vy sami se nebudete chtít aktivně zapojit. Mimochodem, i mezi námi jsou jak extroverti, tak i introverti 😉 Tedy, je v pohodě, když si třeba “jen tak sednete opodál” a budete pozorovat. A stejně tak, budete-li mít zájem, moc rádi si s Vámi popovídáme. Záleží to především na Vás.

Můžeme přijít i s dětmi?

Ano, určitě! Během bohoslužby je zajištěn samostatný program pro děti od 4 do 12 let. Rodiče s menšími dětmi mohou využít menší místnost (herničku).

Má smysl, aby přišel i někdo, kdo nemluví česky?

Velmi rádi mezi sebou uvítáme lidi ze zahraničí. Program nedělního setkání je tlumočen do angličtiny, popřípadě i do ruštiny.

Čemu jako církev věříte?

Základem naší víry v Boha je osoba Ježíše Krista. On přišel na náš svět v podobě člověka (toto popisuje Nový zákon), plně nám lidem zjevil Boha a Jeho lásku k nám. Ve spojitosti s tím se Ježíš obětoval za každého z nás – za naše selhání a viny – a svojí smrtí i vzkříšením plně otevřel přístup pro nás lidi do Boží blízkosti – našeho skutečného DOMOVA. Skrze víru v Něj a následování Jeho jsou nám odpuštěny naše viny a získáváme obrovskou naději, která zásadně ovlivňuje naši současnost a zároveň přesahuje i daleko do budoucnosti.

Jsme součástí Apoštolské církve (denominace uznaná státem), tedy patříme mezi protestantské – evangelikální letniční církve. Naši podrobnou věrouku a vyznání víry najdete na oficiálních stránkách Apoštolské církve: www.apostolskacirkev.cz

Proč se tato církev jmenuje HOME?

Když se řekne “církev”, většině z nás v hlavě naskočí určitá asociace, určitý obraz. Pro mnohé lidi v naší zemi je to spíše negativní představa nebo pocit lhostejnosti.

Proč jsme se rozhodli pro název DOMOV (v angličtině HOME), i když pro některé lidi by to bylo asi to poslední, co by je ve spojitosti s církví napadlo?

Jsme totiž přesvědčeni, že pojetí DOMOVA je hluboce propojeno s tím, kým Pán Bůh je. Podle toho, co Ježíš vyučoval – tak Bohu záleží především na tom, ať naše vztahy (s Bohem i mezi lidmi navzájem) jsou založené na opravdové lásce.

Co kdyby církev mohla být obohacujícím prostředím, kde různí lidé, v různých životních etapách a různých okolnostech, mohou spolu zažívat Ježíšovu lásku a být inspirování k radostnému a plnohodnotnému životu?

Proto máme společně tento sen – utvářet církev, která je DOMOVEM.

Co nabízíme

poradenství (mezilidské vztahy, osobnostní rozvoj, studium cizích jazyků, finanční gramotnost),

i možnost jen tak si popovídat u čaje/kávy, rádi si poslechneme Váš příběh

možnost modlitby (za jakoukoli životní situaci)

kurz základů křesťanství (a pro zájemce příprava ke křtu)

kurzy českého jazyka (pro cizince)